Přejdi na obsah

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2, telefon/fax 224 967 699, e-mail skolavfn@Seznam.cz, ředitelka školy: Mgr. Jana Pavlíčková

Vítáme Vás v naší škole při nemocnici. Je trochu jiná než ostatní školy. Nezvoní tu a učitelé chodí v bílých pláštích jako lékaři. Mnozí lidé ani nevědí, že taková škola existuje a mnozí ji považují za zbytečnou. Proto bychom chtěli, aby jste se s naší prací trochu seznámili.

Rozsah výuky a zatížení dítěte určuje lékař, podle jeho aktuálního stavu. Učební plány jsou individuální, variabilní v závislosti na délce pobytu dítěte v nemocnici. Výuka navazuje na vzdělávací program kmenové školy. Všichni učitelé mají speciálněpedagogické vzdělání a tím i speciální přístup ke každému žákovi.

Hlavním úkolem školy při nemocnici je především zabezpečení kontinuity výchovy a vzdělávání žáka i po dobu jeho pobytu v nemocnici. Po propuštění dítěte z nemocnice, obdrží jeho kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky s hodnocením, někdy i s doporučením dalších postupů. Žák může za určitých podmínek dostat i vysvědčení. Hodnocení žáka by mělo být pro kmenovou školu závazné.

Součástí základní školy je i mateřská škola. Pobyt v ní přispívá k uzdravujícímu procesu a k odpoutávání pozornosti od vlastní nemoci. Učitelky respektují přání dětí a vedou k získání sociálních dovedností a společenských návyků.

Málokdo by věřil, že v naší škole se s námi děti učí a hrají rády.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku