Přejdi na obsah

Srovnat startovní čáru

Realizované projekty EU

Současná doba, plná změn a inovací, přinesla do společnosti spoustu rozdílů a nerovností, jak po stránce sociální tak po ekonomické. Jednou ze skupin obyvatelstva, na které lze tuto výraznou různorodost prokázat, jsou žáci základních a středních škol. Na nemocničních školách se setkávají žáci z různých typů tzv. kmenových škol a proto je obtížné sjednotit jejich výuku na jakékoliv úrovni. Největší rozdíly jsou v úrovni jejich znalostí,schopnosti učit se a relativně nově i v samotných studijních programech. Je samozřejmé, že jediným schůdným východiskem je individuální přístup ke každému z nich. Důsledkem toho se čím dál víc přikládá důraz na zkvalitňování spolupráce nemocničních a kmenových škol hospitalizovaných žáků, jejich rodičů a ošetřujících lékařů. Pro co nejefektivnější zapojení všech těchto stran do výuky musí být pochopitelně všichni detailně o svojí činnosti a potřebách navzájem informováni.

Následující materiál popisuje metody zlepšování výše popsané spolupráce, které se v praxi osvědčily a které bude možné i v budoucnu pro obdobné případy používat. Tyto metody jsou výsledkem pilotního testování různých možných forem spolupráce na dvou pražských nemocničních školách (ZŠ a MŠ při FN Motol, ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici), které byly definovány na úvodním workshopu v rámci projektu „Srovnat startovní čáru“ financovaném Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Výběr žáků, kmenových škol, lokalizace a použitých prostředků byl podřízen znění a potřebám projektu.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku