Přejdi na obsah

Popis a úkoly prokektu

Realizované projekty EU

Školy zapojené do projektu:

Základní, zvláštní a mateřská škola při FN Motol
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici,
Praha 2, Ke Karlovu 2

Základní a mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola , Praha 10, Chotouňská 476

Na koho je projekt zaměřen?
žáci prvního a druhého stupně základních škol - dlouhodobě i krátkodobě nemocní,
pedagogové, kmenové školy a rodiče nemocných dětí

Aktivity projektu:

-zavedení pravidelních hodin konverzace v anglickém (nebo německém) jazyce s rodilými mluvčími
-podpora dětí v domácím léčení
-vzdělávání dětí a komunikace prostřednictvím elearningu
-vytvoření manuálu pro práci s elearningem pro děti a pro rodiče
-spolupráce kmenové školy, nemocniční školy, rodičů a lékařů
-úvodní workshop za účelem definování spolupráce
-testování možných forem spolupráce
-závěrečná konference s představením výsledků pilotního testování
-vypracování metodiky budoucí spolupráce na základě pilotního testování
-„Prázdninová škola“ - speciální vzdělávací program během letních prázdnin
- zvyšování počítačové gramotnosti u žáků i pedagogů
-práce žáků s počítačem a vzdělávání se prostřednictvím elearningu a elektronické komunikace s učitelem

-rozšiřování schopností pedagogů v oblasti počítačů a práce s internetem
-vzdělávání pedagogů - úzce specializované kurzy a semináře pro speciální pedagogy podle vlastního výběru

Co školám projekt přinesl?

-notebooky, příslušný hardware a software
-elearningový systém + školení v práci s elearningovým systémem
-odborná školení pro pedagogy (pedagogická, pedagogicko-psychologická tématika)
-ICT školení pro pedagogy
-výukový materiál/pomůcky (slovníky, učebnice, knížky, cizojazyčné deskové hry, sluchátka s mikrofonem, atd.)
-informační a propagační letáky, plakáty a manuály pro rodiče, školy a lékaře

Kam se obracet s dotazy?
vedení zapojených škol
koordinátor projektu: Ľudmila Miklúšová, lmiklusova@gmail.com


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku