Přejdi na obsah

Metoda realizace projektu

Realizované projekty EU

Metoda realizace projektu sestává z několika na sebe navazujících kroků:

- Výběru žáků, u kterých se dá předpokládat všestranná spolupráce, to znamená:
- žáci dlouhodobě nemocní, kteří se opakovaně vrací do nemocniční školy a ztrácejí tak kontakt se svou kmenovou školou,- žáci, jejichž rodiče a ošetřující lékaři souhlasí s navrhovanou formou spolupráce (nedochází k nadměrnému zatížení žáka, naopak zpětný kontakt s učiteli a spolužáky z kmenové školy může pozitivně ovlivnit jejich prospěch, chuť učit se a při návratu do kmenové školy nepociťují vyčlenění z kolektivu v důsledku jejich dlouhodobé nepřítomnosti),
- žáci, u kterých je vybudovaná vazba na kmenovou školu a jejichž kmenová škola má zájem na udržování této vazby.

-
Oslovení rodičů a lékařů hospitalizovaného dítěte – konzultace individuálního vzdělávacího plánu, obeznámení s navrhovanými prostředky spolupráce v rámci této metody (popsané níže),dohoda o pravidelné zpětné komunikaci a pomoci při řešení problémů.

- Oslovení kmenové školy
-Při kontaktu s kmenovou školou se musí vycházet ze školního vzdělávacího programu školy (ŠVP). Na základě ŠVP (v souladu s ním) je v nemocniční škole žákovi vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP).

-Prostředkem k efektivnímu propojení ŠVP a IVP u hospitalizovaného žáka je možnost pracovata komunikovat přes internet. Součástí metody zlepšování spolupráce kmenových a nemocničních škol je využití internetového vzdělávacího portálu „Škola za školou“. Přístup k tomuto interaktivnímu programu je nabídnut jak samotnému žákovi, rodičům a učitelům z nemocniční školy, tak i učitelům a spolužákům z kmenové školy.

- Vytvoření přístupu do „Školy za školou“ pro žáka a jeho spolužáky, učitele nemocniční a kmenové školy a rodiče. Práce v portálu je přehledná, uživatelsky jednoduchá, graficky vyhovující s motivačními prvky. Učitelům umožňuje zadávat a vytvářet úkoly a zároveň sledovat a kontrolovat výsledky. Kontakt s kmenovou školou je prostřednictvím internetu rychlý, žák se bezprostředně spojí se spolužáky, s učitelem z kmenové školy, ale také umožňuje kontakt pedagogů kmenových škol a nemocničních škol. Rodiče jsou seznámeni s prací a orientací v portálu, mají možnost sledovat průběh vyučování a zároveň mají zpětnou vazbu a kontrolu nad úrovní vzdělávání, na kterém se tak i sami podílejí. Za účelem usnadnění orientace v portálu byl v rámci projektu vytvořen Manuál pro rodiče (přístupný na www.skolamotol.cz), který vychází z manuálu vytvořeného přímo poskytovatelem služby „Škola za školou“ (kontaktujte poskytovatele, resp. přiděleného školitele).

Splněné úkoly pomáhají k vytvoření výukového portfolia žáka, které slouží k jeho zpětnému hodnocení v kmenové škole. Po návratu do kmenové školy žák pokračuje ve výuce, má přesné informace o průběhu vyučování a úkolech, neztratil kontakt se spolužáky a učiteli, což je obrovské plus při jeho návratu do kolektivu. Kmenová škola má průběžné informace o žákovi, více respektuje jeho výsledky a zohledňuje to v jeho hodnocení.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku